Zondag 22 oktober 2023

Algemene voorwaarden

Offroad-Veghel wordt georganiseerd volgens het Off-Roadreglement van de MON en de aanvullende bepalingen van de organisatie. Door ondertekening dezes verklaart de deelnemer de reglementen te kennen en te respecteren, en bevestigt tevens dat hij/zij noch de MON en/of haar officials, noch de organisatie en/of haar medewerkers, noch enig andere deelnemer aan de rit aansprakelijk zal stellen voor de gevolgen, voortvloeiende uit deelname aan de off-road rit.

Door ondertekening dezes verklaart ondergetekende dat zijn motorfiets voldoet aan de wettelijke eisen en dat deelname uitsluitend voor eigen risico geschiedt. Deelnemer verklaart dat zijn/haar rij- kentekenbewijs en verzekering in orde zijn van het voertuig waarmee wordt deelgenomen aan deze off the road rit.


Aanvullende voorwaarden van de Organisatie van Offroad-Veghel:

1) Voorinschrijving gaat maximaal 4 weken voor start van evenement open.
2) Na voorinschrijving geen retour van bedrag mogelijk voor de kosten van € 30,- van inschrijfgeld.
3) Het bedrag van de dag verzekering € 15/25,- terug te halen via MON (niet via Offroad-Veghel)
4) Geen Quads toegestaan!
5) Tijdens het evenement ten allertijden je bandje omhouden.Gemeente Meierijstad
MON
FN Integraal Milieuadvies